PLANCHER SOM ER UDSTILLET PÅ FØRSTE STOKVÆRK

Herunder finder du, de ti plancher som udgør udstillingen på 1. stokværk i kirken. Tryk på en planche.


1. Velkommen
2. Hvorfor er kirken rund ?
3. Bygnings-historie
4. Kirkerummet
5. Området
6. Arkæologi
7. Runestenene
8. Kirkens præster
9. Skt. Laurentius
10. Kalkmalerierne

FORTÆLLINGEN OM ØSTERLARS KIRKE

Østerlars kirke er sognekirke i Østerlarsker Sogn på Bornholm, og fungere som alm. folkekirke. 

Kirken er den største og ældste af Bornholms fire rundkirker, og ligger på en bakketop på Vietsvej ca. 500 m nord for Østerlars by. Kirken menes at være opført omkring år 1150.

Taget: Tagspærene er originale fra 1744, hvor taget er rejst, og er af eg. Det tjærede Tagspån, som ligeledes er af eg, er langt yngre. De ældste spån er fra 1936 og de nyeste fra 1986.

Kirkeklokkerne befinder sig ikke i kirken, men i et seperat klokketårn.

Kalkmalerierne inde i kirken er fra ca. 1350. De forestiller Jesu liv, begyndende med Marias bebudelse og slutte med Dommedag. Lige ud for kvindedøren, mod nord, vises en række døde, som trækkes mod helvedes gruopvækkende port. Ligesom resten af kirken blev malerierne overkalket ved reformationen. Men blev atter fritlagt i 1889. Kalkmalerierne blev restauretet i 1958, af National museets konservator.

I 1955 gennemgik kirken en restaurering under ledelse af arkitekt Rolf Graae. Her blev, bl.a., alt inventaret udskiftet. Nye bænke og pulpitur, produceret af dygtige snedkere her fra øen, og i bornholmsk eg.

Alterbilledet er nyt. Det er malet af Poul Høm og isat den eksisterende altertavle fra renæssancen.

Døbefonden stod oprindelig i gamle Rø kirke.

Du finder flere oplysninger i vores foldere og links, her til højre.