PLANCHER SOM ER UDSTILLET PÅ FØRSTE STOKVÆRK

Herunder finder du, de ti plancher som udgør udstillingen på 1. stokværk i kirken. Tryk på en planche.


1. Velkommen
2. Hvorfor er kirken rund ?
3. Bygnings-historie
4. Kirkerummet
5. Området
6. Arkæologi
7. Runestenene
8. Kirkens præster
9. Skt. Laurentius
10. Kalkmalerierne

FORTÆLLINGEN OM ØSTERLARS KIRKE

Østerlars kirke er sognekirke i Østerlarsker Sogn på Bornholm og fungerer som en helt almindelig folkekirke. 

Kirken er den største og ældste af Bornholms fire rundkirker, og ligger på en bakketop på Vietsvej ca. 500 meter nord for Østerlars by. Kirken menes at være opført omkring år 1150.

Taget: Tagspærene er originale fra 1744, hvor taget er rejst, og er af eg. De tjærede Tagspån, som ligeledes er af eg, er langt yngre. De ældste spån er fra 1936 og de nyeste fra 1986.

Kirkeklokkerne befinder sig ikke i kirken, men i et separat klokketårn.

Kalkmalerierne inde i kirken er fra ca. 1350. De forestiller Jesu liv, begyndende med Mariae bebudelse og slutter med Dommedag. Lige ud for kvindedøren, mod nord, vises en række døde, som trækkes mod helvedes gruopvækkende port. Ligesom resten af kirken blev malerierne overkalket ved reformationen, men atter fritlagt i 1889. Kalkmalerierne blev restaureret i 1958 af National museets konservator.

I 1955 gennemgik kirken en gennemgribende restaurering under ledelse af arkitekt Rolf Graae. Her blev, bl.a. alt inventaret udskiftet og erstattet med nye bænke og pulpitur, produceret af dygtige snedkere her fra øen i bornholmsk eg.

Alterbilledet er nyt. Det er malet af Poul Høm og isat den eksisterende altertavle fra renæssancen.

Døbefonden stod oprindelig i gamle Rø kirke. 

Du finder flere oplysninger i vores foldere og links, her til højre.

Kalkmalerierne i Østerlars kirke