MENIGHEDSRÅDET

Her på siden kan du se Østerlars kirkes menighedsråds aktiviteter.

Vil du gerne deltage i et menighedsrådsmøde, skal du være velkommen. Menighedsrådsmøder er, som udgangspunkt, offentlige. Dog kan og vil, der være lukkede punkter, hvor tilhørere bedes forlade lokalet.

Her på siden kan du læse dagsorden for kommende- og referater fra afholdte, møder.

Emner til dagsordenen skal være formanden i hænde 10 dage før næste møde.

Næste menighedsrådsmøde er planlagt til: torsdag d. 6. maj 2021


ØSTERLARS KIRKES MENIGHEDSRÅD

FORMAND

Erling Aabye Dam

Gudhjemsvej 64

Østerlars

3760 Gudhjem

Tlf.: 56 97 20 56

Mobil: 24 63 54 36

email: erlingdam@gmail.com 

NÆSTFORMAND OG KIRKEVÆRGE

Karsten Valdemar Brodersen

Stavsdalvej 23

Østerlars

3760 Gudhjem

SOGNEPRÆST

Tina Ravnsbjerg Damholt

Gudhjemvej 28

Østerlars

3760 Gudhjem

mobil: 30708054

email: td@km.dk

KASSERER

Anne Birk

Vietsvej 12

Østerlars

3760 Gudhjem

MENIGT MEDLEM

Michael Vagner Barfred Schmidt

Stavdalsvej 24

Østerlars

3760 Gudhjem

FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN

 

Søren Maegaard Dam

Stavdalsvej 68

Østerlars

3760 Gudhjem