ORGANIST

Thorbjørn Jensen

Studebyvej 2

3760 Gudhjem

Tlf: 61304738

Mail: thorbjoern.jensen@gmail.com

Fridag mandag

KIRKESANGER

Kristín M. Schmidt 

Mail: kirkesangeroesterlars@gmail.com 

GRAVER

Charlotte Barfred Schmidt

Tlf. 40 38 42 06

Mail: graveroesterlars@gmail.com 

Fridag: mandag

WEBMASTER

Kristín M. Schmidt

Mail: weboesterlars@gmail.com 

TURISTMEDARBEJDER

Juna Jensen

Tlf.: 20 14 80 66

Mail: turistoesterlars@gmail.com