VISION FOR GUDHJEM OG ØSTERLARS SOGNES PASTORAT

En levende kirke, mangfoldig og i udvikling

Mangfoldig

+ Vi er en kirke, der rummer mennesker af mange slags med mange forskellige fortolkninger af kristendommen

+ Vi ønsker at tilbyde forskellige slags gudstjenester og aktiviteter

Levende

+ Vores kirke bygger på en stærk tradition og er samtidig hele tiden i bevægelse
+ Vi ønsker, at undersøge nye udtryksformer og arbejder ud fra den tanke, at vi lærer mindst lige så meget af at fejle som af vores succeser

+ Vi ønsker at inddrage andre i vores arbejde og at prioritere samarbejde med lokale mennesker og institutioner

Kirke

+ Det er vores kerneopgave som kirke at forkynde det kristne budskab og formidle den kristne tradition

+ Vi er et fællesskab af såvel lønnede som frivillige. Ansatte og frivillige har fælles ansvar for at løfte vores opgave som kirke
+ Vi ønsker, at gøre kristendommen og de kristne grundbegreber relevante og nærværende for mennesker

I udvikling

+ Vi ønsker, at flere skal komme i berøring med kirke og opleve kirken som relevant og nærværende i deres liv

TAIZÉ-GUDSTJENESTER OG MEGET MERE

I tråd med vores vision om at være en kirke, der tilbyder andre slags gudstjenester og aktiviteter end de fleste er vant til, har vi bla. indført de såkaldte Taizé-gudstjenester. Taizé-gudstjenester er meditationsgudstjenester inspireret af det kristne fællesskab i Taizé i Nordfrankrig.

Og vores familiegudstjenester er blevet fortællegudstjenester, hvor prædiken er skiftet ud med en fortælling over bibelteksten, som både unge og gamle kan forstå og kan tænke og more sig over.

Vi har også et Prædikenværksted en gang om måneden, hvor vi mødes i præstegården for at tale om en af de kommende søndages tekster og for at tale om tro i det hele taget. Her er alle velkomne, også tvivlere. Måske især tvivlere.