FRA SØNDAGENS PRÆDIKEN, 13. SØNDAG EFTER TRINITATIS OVER DEN BARMHJERTIGE SAMARITANER - EN PRÆDIKEN OVER TEMAET MISBRUG

Det hænder, at man må vende kærlighedsbuddet om, før man overhovedet kan begynde at praktisere det. Som du elsker dig selv, skal du elske din næste. Og hvordan er det så, du elsker dig selv? Hvordan ser din kærlighed ud? Elsker du dig selv med mildhed, med tålmodighed, som Paulus skriver, med den samme milde overbærenhed, som Jesus elskede alle, eller er du fuld af magtesløshed og desperation over dine egne manglende evner og dit kontroltab? For i det felt kan ingen være til. Hverken du eller andre. Du kan ikke bære ansvaret for noget, der er langt større, end du er. Du kan ikke redde nogen, der ikke vil reddes. Det skal du heller ikke kunne. Det kan kun Gud.

Fotograf: Suste Bonén