OVERSIGT OVER KOMMENDE MENIGHEDSRÅDMØDER

BegivenhedDato

Menighedsrådsmøde

30. maj 19:00
21:00
30. maj 19:00 -
21:00

Menighedsrådsmøde

22. aug 19:00
21:00
22. aug 19:00 -
21:00

Menighedsrådsmøde

5. okt 19:00
21:00
5. okt 19:00 -
21:00

Menighedsrådsmøde

28. nov 19:00
21:00
28. nov 19:00 -
21:00

REFERAT FRA AFHOLDTE MØDER 2017

MENIGHEDSRÅDET

Her på siden kan du se Østerlars kirkes menighedsråds aktiviteter.

Vil du gerne deltage i et menighedsrådsmøde, skal du være velkommen. Menighedsrådsmøder er, som udgangspunkt, offentlige. Dog kan og vil, der være lukkede punkter, hvor tilhørere bedes forlade lokalet.

Her på siden kan du læse dagsorden for kommende- og referater fra afholdte, møder.

Emner til dagsordenen skal være formanden i hænde 10 dage før næste møde.


ØSTERLARS KIRKES MENIGHEDSRÅD

FORMAND

Erling Aabye Dam

Gudhjemsvej 64

Østerlars

3760 Gudhjem

Tlf.: 56 97 20 56

Mobil: 24 63 54 36

Mail: erlingdam@gmail.com

KIRKEVÆRGE

Jytte M. Pedersen

Stangevej 2

Østerlars

3760 Gudhjem

Tlf.: 56 49 82 69

Mobil: 29 67 80 38

Mail: jytte.pedersen@mail.dk

SOGNEPRÆST

Vacant.

Al henvendelse vedr. kirkelige handlinger bedes rettet til :

Áki Kristoffer Nielsen

Gudhjemsvej 28

Østerlars

3760 Gudhjem

Tlf.: 56480428 eller

mail: KKNI@KM.DK

NÆSTFORMAND OG KASSERER

Anne Birk

Vietsvej 12

Østerlars

3760 Gudhjem

SEKRETÆR

Marianne Munch Holm

Studebyvej 8

Østerlars 

3760 Gudhjem

MENIGT MEDLEM

Karsten Valdemar Brodersen

Stavdalsvej 28

Østerlars

3760 Gudhjem

FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN

Søren Maegård

Stavdalsvej 68

Østerlars

3760 Gudhjem